Танилцуулга

Эрхэм зорилго:  Нийгмийн халамж үйлчилгээг зорилтот бүлэгт хүргэх, шинэчлэлийн  бодлогыг хэрэгжүүлэх, цэг цэгээс чанартай, үр дүнтэй хүргэх тэргүүлэгч байгууллага байх болно.

                                               АРХАНГАЙ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ,

                                  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

   

Сэтгэгдэл үлдээх


5 + 2 =